ORDINACIJE

ORL Ramonda

Audiološki kabinet

Audiološki kabinet čini i posebna “gluva soba” sa audiometrom, timpanometrom i BERA uređajem za rano otkrivanje slušnih oštećenja.

Pregled specijaliste otorinolaringologa, sa dijagnostičkom procedurom kojom se utvrđuje postojanje oštećenja sluha. Procedura se radi u tzv. gluvoj sobi što omogućava precizan nalaz.

Gluva soba ima zidove obložene vlaknastim materijalima koji apsolutno „upijaju“ zvuk iz frekventnog opsega koje čuje ljudsko uho (50 herca – 16000 herca).

Procedure lečenja bolesti uva:

 • Biopsija mekih tkiva uva sa PH analizom
 • BERA
 • Pregled vestibularnog aparata HEAD impuls test
 • Defektološki test
 • Tonalna audiometrija
 • Parecenteza i otomikroskopija sa aplikacijom anestetika
 • Vađenje stranog tela iz uva
 • Timpanometrija
 • Toaleta trepanacione šupljine
 • Ispiranje uva
 • Defektološki tretman
 • Bris uva sa analizom
 • Instrumentalna ekstrakcija cerumena iz uva
 • Aplikacija leka u uvo i stavljanje štrajfne
 • Određivanje oštećenja sluha po FOWLERU

Rinološki kabinet

Pregled specijaliste otorinolaringologa – pregled uva, nosa, nosnog sprata ždrela, usne duplje i usnog sprata ždrela, donjeg sprata ždrela i grkljana, u cilju dijagnostike i lečenja.

Procedure lečenje bolesti nosa:

 • Endoskopska biopsija epifarinksa sa pH analizom
 • Biopsija mekih tkiva nosa sa PH analizom
 • Polipektomija uva u otomikroskopiji sa PH analizom
 • Tamponada i detamponada nosa
 • Sinehioliza sluznice nosa
 • Endoskopska i funkcionalna dijagnostika nosa i paranazalnih sinusa
 • Ekstrakcija stranog tela nosa
 • Bris nosa sa analizom
 • Kauterizacija krvnih sudova nosa

Laringološki kabinet

Direktoskopija larinksa – rano otkrivanje patoloških promjena na glasnicama

Procedure:

 • Biopsija mekih tkiva usta i grla sa PH analizom
 • Pregled ždrela i grkljana fleksibilnim endoskopom
 • Incizija i drenaža manjeg apscesa u predelu glave i vrata
 • Promena i čišćenje kanile
 • Tretman glasa
 • Vežbe disanja i glasnica
 • Inhalacija

 

Faringološki kabinet

Procedure:

 • Incizija peritonzilanog apscesa
 • Frenulotomija jezika
 • Pregled jezika, krajnika, bukalne sluzokože, mekog i tvrdog nepca
 • Pregled trećeg krajnika

Head-impulse test

Head-impulse test je metod izbora u kliničkoj proceni integritet vestibulookularnog refleksa. Izvodi se tako što se od pacijenta traži da fiksira pogled na metu, dok mu ispitivač pomera glavu u stranu.

Video head impulse testom se registruje vestibulookularni refleks i to zasebnom stimulacijom svakog od 6 polukružnih kanala. Ova metoda je odlična za procenu funkcije polukružnih kanala kod akutnog vertiga i kod obostranih vestibulopatija, kao i diferenciranje perifernih i centralnih vestibularnih lezija.

BERA test

BERA (Brainstem evoked response audiometry ili akustički evocirani potencijali, AEP) test je otoneurološki test kojim se ispituje reakcija slušnog nerva i moždanog stabla na zvuk, a može se proceniti i brzina prolaska nervnog impulsa kroz slušni živac.

Ispitivanjem se može utvrditi prag sluha, tip i mesto oštećenja sluha, a koristi se i u dodatnoj dijagnostici kod pacijenata sa jednostranim ili asimetričnim oštećenjem sluha kod različitih neurološkim bolesti, kao i kod tumora slušnog živca i moždanog stabla.

Ovo je objektivna metoda, koja ne zavisi od saradnje pacijenta. Tokom izvođenja potrebno je da pacijent bude miran ili da spava.

Kod dece se može izvesti u budnom stanju, prirodnom snu, sedaciji ili u kratkotrajnoj anesteziji. Procedura nije bolna.

Kabinet za vestibulogiju

Fleksibilna fiberoptička laringoskopija se izvodi tankim fleksibilnim endoskopom i koristi se radi detaljnog uvida koren jezika, donji sprat ždrela i grkljan.

Ovim pregledom se mogu uočiti i promene koje je teško videti indirektno laringoskopsim pregledom i može se uzeti deo tkiva radi patohistološke analize

Endoskop se uvodi kroz nos i sadrži kameru, kojom se pregled može snimiti.