CENOVNIK ORL USLUGA

 • Pregled profesora5.000,00
 • ORL specijalistički pregled4.000,00
 • ORL kontrolni pregled specijaliste2.500,00
 • ORL konsultacija specijaliste1.000,00
 • Toaleta rane1.000,00
 • Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija500,00
 • Skidanje konca500,00
 • Kućna poseta5.000,00
 • Biopsija mekih tkiva uva sa PH analizom7.000,00
 • Polipektomija uva u otomikroskopiji sa PH analizom7.000,00
 • BERA6.000,00
 • Pregled vestibularnog aparata HEAD impuls test6.000,00
 • Skrining sluha kod beba4.000,00
 • Defektološki test 2.500,00
 • Tonalna audiometrija 3.000,00
 • Parecenteza i otomikroskopija sa aplikacijom anestetika2.000,00
 • Vađenje stranog tela iz uva2.000,00
 • Timpanometrija2.000,00
 • Paracenteza2.000,00
 • Otoskopija2.000,00
 • Toaleta trepanacione šupljine1.000,00
 • Ispiranje oba uva2.500,00
 • Defektološki tretman 1.000,00
 • Aplikacija leka u uvo i stavljanje štrajfne1.000,00
 • Bris uva sa analizom1.000,00
 • Instrumentalna ekstrakcija cerumena iz jednog uva700,00
 • Određivanje oštećenja sluha po FOWLERU 500,00
 • Aspiracija uva500,00
 • Endoskopska biopsija epifarinksa sa PH analizom - 3 uzorka 7.000,00
 • Biopsija mekih tkiva nosa sa PH analizom7.000,00
 • Pregled vestibularnog aparata - HEAD impuls test6.000,00
 • Endoskopska biopsija epifarinksa sa PH analizom - 2 uzorka 6.500,00
 • Endoskopska biopsija epifarinksa sa PH analizom - 1 uzorak6.000,00
 • Zadnja tamponada nosa 4.000,00
 • Sinehioliza sluznice nosa 3.000,00
 • Endoskopska i funkcionalna dijagnostika nosa i paranazalnih sinusa3.000,00
 • Prednja tamponada nosa2.000,00
 • Ekstrakcija stranog tela nosa2.000,00
 • Bris nosa sa analizom1.000,00
 • Kauterizacija krvnih sudova nosa 1.000,00
 • Detamponada nosa nakon zadnje tamponade 800,00
 • Detamponada nosa nakon prednje tamponade 600,00
 • Aspiracija sadržaja iz nosa500,00
 • Biopsija mekih tkiva usta i grla sa PH analizom7.000,00
 • Pregled ždrela i grkljana fleksibilnim endoskopom5.000,00
 • Incizija peritonzilarnog apscesa4.000,00
 • Alergijske kožne probe - PRICK test3.000,00
 • Incizija i drenaža manjeg apscesa u predelu glave i vrata 2.000,00
 • Incizija freneluma3.000,00
 • Promena i čišćenje kanile 1.000,00
 • Bris grla sa analizom1.000,00
 • Bris jezika1.000,00
 • Vežbe disanja i glasnica 600,00
 • Inhalacija 500,00
 • FARINGOLOGIJA
 • Incizija peritonzilarnog apscesa 2.500,00
 • Incizija frenuluma 1.000,00

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Ramonda ORL centar ima sklopljene ugovore o zdravstvenom osiguranju sa najvećim osiguravajućim kućama u Srbiji

Zakažite PREGLED

018 – 300-200
info@orlramonda.rs
Todora Milovanovića 21A