ORL centar RAMONDA poseduje novi aparat BERA nemačke kompanije HOMOTH kojim se ispituje reakcija slušnog nerva i moždanog stabla na zvuk.

Zdrav sluh je kada slušni nerv u stanju da prenosi zvučne impulse od uva do mozga. BERA test može da pruži informacije o tome da li nervi prenose zvučne impulse u mozak I da li brzina isporuke zvuka u granicama normale.

*BERA testom* možemo utvrditi prag sluha, tip i mesto oštećenja sluha, a izuetno je koristan test u dodatnoj dijagnostici kod pacijenata sa jednostranim ili asimetričnim oštećenjem sluha kod različitih neuroloških bolesti, kao i kod tumora slušnog živca i moždanog stabla. BERA se koristi I u otoneurološkoj dijagnostici. BERA je korisna za dijagnostiku pacijenate sa jednostranim ili asimetričnim gubitkom sluha (tumori slušnih nerava, multipla skleroza).

Ovo je objektivna metoda, koja ne zavisi od saradnje pacijenta. Tokom izvođenja potrebno je da pacijent bude miran ili da spava.

Kod dece se može izvesti u budnom stanju, prirodnom snu, sedaciji ili u kratkotrajnoj anesteziji. Procedura nije bolna i traje sat vremena.